Što znači Naš Hajduk?

Moj, tvoj, njegov, naš, vaš, njihov. Posvojne zamjenice označavaju kojoj osobi ili osobama nešto pripada. One zamjenjuju posvojne pridjeve i odgovaraju na pitanja čiji? čija? čije?
Koliko puta ste razgovarali o tome čiji je Hajduk ? Koliko puta slušali različita razmišljanja sa strane ? Koliko puta ste Vi sami o tome razmišljali i mijenjali mišljenje ovisno o godinama i ljudima koji su u Hajduku ?

Povijest

Krenilo je davne 1911., točnije 13.veljače kada je i službeno osnovan klub odobrenjem Carskog namjesništva u Zadru, a na inicijativu četvorice Splićana, praških studenata, Fabijana Kaliterne, Vjekoslava Ivaniševića, Lucijana Stelle i Ivana Šakića uz pomoć Vladimira Šore i profesora Josipa Barača koji je klubu nadjenuo ime Hajduk, ime kojega do dan danas ponosno nosi.
Zašto klub nikad nije mijenjao ime uprkos mnogim političkim i društvenim previranjima ? Pet država se promjenilo ma `ajduk je osta` . Rođen pod Austrijom, nastupao pod Kraljevinom SHS, Jugoslavijom, u Republici Hrvatskoj pa opet Jugoslaviji i sada konačno u lijepoj našoj Hrvatskoj. I bio prvak, uvijek. U svemu. Osnivači su bili ljudi iz puka, a puk ga je nosio i čuvao kroz sva dobra i loša razdoblja 100 godišnje povijesti. Upravo ta činjenica je ostavila ime i sjedište uvijek isto, iako je bilo pokušaja raznih vladara i poduzetnika, puk ih je uspješno odbio, uvijek naglašavajući Hajduk je NAŠ. Znači, ni moj ni tvoj ni njegov ni vaš ni njihov nego NAŠ.
Kad su ga inženjeri osnovali i stavili na vidjelo, puk ga je prigrlio, posvojio i zadržao. Upravo to je početak ovoga teksta. Posvojna zamjenica. NAŠ.

Naš Hajduk

Ajmo objasnit što to znači NAŠ. Krenulo je iz Splita i širilo se nezaustavljivo, iz grada u grad, iz države u državu, preko mora i planina, sa kontinenta na kontinent, kažu i u Svemir, ali nemamo još opipljiv dokaz. Punio je stadione na svim kontinentima, teško da se može pronaći jedna jedina utakmica bez da je bar netko bio tamo i viknuo “Hajduk” sa tribine. Kupio je ljude svojim dišpetnim postojanjem, svojim uspjesima, poštenjem. Vojska navijača je rasla i svima je to bio NAŠ Hajduk. Jedan šal, dres, bijela majica, pa i ništa, apsolutno ništa da nemaš, a imaš ga u srcu.
Godine 1950. osnovana je Torcida i od tada do vječnosti će biti jedna duša jedno tilo, Hajduk i Torcida. Nerazdvojna navijačka skupina kao čuvar onog izvornog, diteta puka. Puno puta je upravo organiziranost i masovnost navijača okupljenih pod imenom Torcida bila prepreka mnogima koji su svoju šapu htjeli staviti na Hajduk. Ujedno i spoj svim ostalim navijačima, koji nisu članovi, sa klubom. Jednostavno, nada i vjera da će klub ostati onakav kakvim su ga njegovi osnivači htjeli, NAŠ Hajduk.

Preoblikovanje

Ponukani lošim političkim lutanjima u vođenju kluba zadnjih godina, Torcida se dala na posao i u gomili Zakona iznašla način da u upravljenju klubom sudjeluju SVI navijači. Nakon što je Hajduk, po Zakonu o športu, preoblikovan iz Udruge građana u Dioničko društvo nastali su novi vlasnički odnosi. Grad Split je postao većinski vlasnik jer u svom posjedu ima 56,10% dionica, čime donosi većinu odluka na Skupštini, između ostalih i onu najbitniju, biranja Nadzornog odbora. Statutom Hajduka je određeno da Grad bira 7 od 9 članova Nadzornog odbora, koji dalje biraju Upravu kluba koja vodi klub, ali opet za veće poslove mora imati odobrenje Nadzornog odbora.
Kako se političkom odlukom do daljnjeg odustalo od prodaje dijela većinskog paketa dionica iz ruku Grada Splita, morao se pronaći alternativni način kako u okviru Zakona doći do toga da upravo navijači odlučuju o najbitnijoj odluci u klubu. Imajući u vidu da se i politika mora složiti s tim, dionice ostaju vlasništvo Grada Splita, ali je odlučeno da se izbor članova novog Nadzornog odbora dopusti navijačima koji su zbog provedbe odluke osnovali novu udrugu, NAŠ Hajduk. Poštujući time povijest, vlasništvo i hrvatske zakone.

Navijači

O klubu i trebaju odlučivati oni koje klub zanima, kako kažu FIFA i UEFA, njegovi navijači, oni koji ga vole, ali i oni koji su ujedno direktni kupci i financijeri. Trenutno, pravo odlučivanja imaju vlasnici dionica, što je u redu sa stanovišta malih dioničara, ali i kao većinski vlasnik Grad Split. Upravo ta stavka je kamen spoticanja jer sve građane Splita Hajduk ne zanima jednako, neke čak uopće, a niti ih zanima da Grad Split financira iz gradskog proračuna nogomet. Doduše Hajduka nije financirao niti jednom kunom od 2008.godine. Sa druge strane imamo sve navijače Hajduka koji bi željeli odlučivati, a ne mogu, jer je Grad Split većinski vlasnik i donosi gotovo sve odluke koje mogu biti i političke prirode.
Stoga, iako je Grad Split većinski vlasnik političari nemaju sami moralno pravo odlučivati o Hajduku. Iako je Torcida duša, ona sama nema pravo na odlučivanje. Iako su mnogi iz Društva prijatelja zaslužni da Hajduk bude ono što je ni oni nemaju sami pravo na odlučivanje. Iako su mnogi pojedinci, van svih članstva u udrugama, pretplatnici i potrošači u i oko kluba ni oni nemaju sami pravo odlučivanja. Iako je Hajduk iz Splita ni Splićani nemaju sami pravo odlučivanja o Hajduku. Jer Hajduk je sve to gore navedeno, ali i puno više od toga. Zbog toga se osnovala nova udruga koja ima za cilj okupiti sve gore navedene čuvare tradicije i povijesti kluba. Vojsku koja želi bolju i pošteniju budućnost, ali i i sve novake koje u ovome vide jedan veliki iskorak, kojim navijači preko svoje udruge organiziraju izbore za članove novog Nadzornog odbora i ujedno ih sve okuplja radi informiranja za mogući budući otkup dionica.
Ujedno, ovo je iskorak naprijed i za male dioničare koji ovim načinom izbjegavaju one političke odluke na koje nisu imali nikakav utjecaj. Mogu se učlaniti i u udrugu i tako birati članove Nadzornog odbora, u krugu ljudi koji vole Hajduka, od prvog do zadnjeg. Ako se i ne učlane svakako im ostaje pravo glasovanja na Skupštini HNK Hajduka i sva druga prava koja imaju kao vlasnici dionica.
Nakon što je prijedlog prošao i politički, jednoglasno, ostaje da se sada svi zajedno uhvatimo za isti štap, jer je konačno taj štap NAŠ za uhvatiti. Točnije svih onih navijača Hajduka koji poštuju Hajdukovu povijest, diteta puka, bez obzira odakle su.

Udruga Naš Hajduk

Udruga je trenutno u procesu upisa u Registar udruga, a izborna skupština će se održati krajem 2011. godine. Na skupštini svi članovi imaju pravo glasa po sistemu jedna članarina, jedan glas, osim malodobnih članova.
Nakon što Grad Split raspiše javni natječaj za članove Nadzornog odbora HNK Hajduk, samo članovi udruge Naš Hajduk imaju pravo glasovati za 7 od 9 kandidata koji se jave i ispunjavaju uvjete natječaja. Svoju odluku i listu od 7 kandidata s najvećim brojem glasova, udruga dostavlja Gradskom vijeću na konačnu potvrdu.
Iznos godišnje članarine je 100 kuna, čijom uplatom se postaje član udruge Naš Hajduk za tu godinu, dok je upisnina 50 kuna, koja se plaća samo prilikom prvog upisa. Kako je projekt krenuo polovicom ove godine, onaj tko se učlani 2011.godine plaća samo 100 kuna članarinu i upisninu. Onaj tko se učlani iduće godine plaća 50 kuna upisninu i 100 kuna članarinu, dok članovi iz 2011. plaćaju samo godišnju članarinu od 100 kuna.
Malodobne osobe isto tako mogu biti članovi udruge, ali bez prava glasa kod izbora za članove Nadzornog odbora Hajduka. Članarina za malodobne osobe iznosi 50 kuna koliko je i upisnina koja se plaća samo prilikom prvog upisa. Članarina i upisnina za 2011. je ista kao i za iduću godinu, ukupno 100 kuna.
Sav prikupljen novac ide direktno Hajduku na poseban račun, otvoren samo za ovu namjenu.
Osim što će odlučivati o novom Nadzornom odboru Hajduka, članovi udruge Naš Hajduk imat će i posebne pogodnosti prilikom kupnje navijačkih rekvizita i dresova.

Zaključak

Pročitajte ovaj tekst više puta i razmislite kolika je vaša odgovornost da Hajduk bude ono što je oduvijek bio, NAŠ Hajduk, za 100 ili 150 kuna godišnje.
Ima sigurno među Vama onih koji ne simpatiziraju Klub navijača Hajduka Torcidu, ima sigurno i onih koji ne simpatiziraju Društvo prijatelja Hajduka, ima i onih koji ne simpatiziraju takozvane derbi navijače, ali sve to nije vrijedno onoga što znači udruga NAŠ Hajduk, jer Hajduk je iznad svega, i Torcide, i Društva prijatelja, i derbi navijača.
Ne moramo svi isto razmišljati, dapače, bolje je kad ljudi različito razmišljaju jer se rađaju različite ideje, svako ima svoju glavu na ramenu, ne treba samo klimati glavom. Samo bez obzira i na različita razmišljanja, u ovom projektu moramo biti svi zajedno, kao u onom skoku i radosti kad Hajduk da odlučujući gol u 90 i nekoj minuti.

Odgovori na česta pitanja:

Moram li biti član neke od udruga ili pretplatnik Hajduka?
Ne. Članstvo u novoj udruzi nije uvjetovano nikakvim prethodnim angažmanima pri i oko kluba. Članovi udruge Naš Hajduk mogu biti svi koji su voljni uplatiti članarinu koja ide u svrhu financiranja Hajduka, na poseban račun, otvoren samo za ovu primjenu. Punoljetni članovi odlučuju o tome tko će ubuduće nadzirati rad i birati upravu Hajduka
Zašto mojih 500 kuna za dionicu manje vrijedi od 100 kuna članstva pri izboru novog Nadzornog odbora?
Nije točno. Tih 500 kuna znači vlasništvo dionice i glas na Skupštini Hajduka dok je ovih 100 kuna članstvo koje ide Hajduku, bez vlasništva i bez glasa na Skupštini Hajduka. Član udruge Naš Hajduk glasa samo na izborima za članove Nadzornog odbora Hajduka, gdje se donosi odluka koja se proslijeđuje na potvrdu Gradskom vijeću Grada Splita. Također sudjeluje i u radu udruge Naš Hajduk te ostvaruje određene beneficije prilikom kupovine dresova i navijačkih rekvizita.
Kako ću znat da su moji novci otišli tamo gdje trebaju otići i na koji način će se trošiti?
Otvoren je poseban račun HNK Hajduk š.d.d.-a samo za ovu primjenu. Udruga će kontrolirati da se broj članova slaže sa uplatama na tom računu.
Mogu li ja kao dioničar biti član nove udruge Naš Hajduk?
Naravno da da, čak je i poželjno da se učlane svi dioničari da imaju uvid u to što radi udruga Naš Hajduk.
Imaju li ljudi iz Torcide veće ovlasti u udruzi ili ima li veće ovlasti naprimjer Jako Andabak ako se učlani u udrugu?
Ne. Nitko nema veće ovlasti. Jedna članarina, jedan glas, onako kako treba biti.
Kako se učlaniti ?
Potrebno je imati OIB, a strani državljani broj putovnice.
Uplate se mogu vršiti direktno, gotovinski, na štandovima Hajduka postavljenim na Rivi, svakog dana od 18 do 22 sata, na Torcida kupu svaki dan za vrijeme održavanja turnira, a pregovara se i da uskoro započne prodaja i u poslovnicama Splitske banke, Cro-Fan-Shopa i mjestima za prodavanje ulaznica Hajduka u pretprodaji.
Organizirat će se učlanjenje i na utakmicama Hajduk-Stoke i Hajduk-Rijeka na posebnim štandovima oko stadiona na Poljudu.
Uplate se mogu vršiti i putem web stranice www.ulaznice.hr što omogućuje učlanjenje bez obzira na mjesto boravka.
Kako glasovati?
Članovi će moći glasovati u Splitu, ali i dopisno preko glasačkih listića koji će im biti dostavljeni na kućne adrese u Hrvatskoj i inozemstvu.
Da li je ovo sve čime će se udruga baviti?
Ne. Ovo je samo početak kojim smo probili politički led. Slijedi nastavak borbe za konačno vlasništvo navijačima. Trenutno je u izradi i web stranica gdje će članovi moći dobiti sve informacije.